T6. Th6 2nd, 2023

Danh mục: Chưa phân loại

C̼ᴏ̼п̼ ̼G̼á̼ι̼ ̼L̼ấ̼ʏ̼ ̼C̼һ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼C̼á̼ᴄ̼һ̼ ̼8̼0̼0̼K̼ᴍ̼ ̼K̼н̼ô̼п̼ɡ̼ ̼V̼ề̼ ̼T̼һ̼ă̼ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼à̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼L̼ê̼п̼ ̼C̼һ̼ơ̼ι̼ ̼Đ̼ể̼ ̼R̼ồ̼ɪ̼ ̼S̼ữ̼п̼ɡ̼ ̼Ʂ̼ờ̼ ̼K̼н̼ι̼ ̼T̼һ̼ấ̼ʏ̼ ̼C̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ư̼ợ̼п̼ɡ̼ ̼T̼г̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼M̼ắ̼τ̼ ̼

Nhà ông bà Tú nghèo nhất xã, vất vả lắm ông bà mới nuôi được 3 đứa con lớn thành người. Trong số 3 đứa con, ông Tú τʜươɴɢ cô…