T4. Th11 29th, 2023

Nóɴɢ: Lựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ TP.HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ độᴛ xᴜấᴛ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄủᴀ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ, ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴋʜôɴɢ ʜóᴀ đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ, ɢ.ɪ.ả ᴄáᴄ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ.

Cʜɪềᴜ 9.12, Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2 (Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM) đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛạɪ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ (số 269ᴄ-ᴅ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ, P.Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, Q.1, TP.HCM).

Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tạɪ ʙᴜổɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴛầɴɢ ᴛʀ.ệᴛ ᴄủᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ, ᴘʜụ ᴋɪệɴ ᴛúɪ xáᴄʜ đượᴄ ɢắɴ ᴍáᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ.

Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜầɴ áᴏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tạɪ ᴛầɴɢ 1 ᴄủᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴛʀưɴɢ ʙàʏ ɴʜɪềᴜ ɢɪàʏ, ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ đượᴄ ᴅáɴ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ, ɢắɴ ʟᴏɢᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ.

Rấᴛ ɴʜɪềᴜ ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ ᴄʜứᴀ ʜàɴɢ ɴằᴍ ᴛạɪ ᴛầɴɢ 1 ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʙộ ǫᴜầɴ áᴏ, ᴛúɪ xáᴄʜ, ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄòɴ đựɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜộᴘ.

Hᴏᴀ ᴛᴀɪ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ

Đếɴ 16 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2 ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋɪểᴍ đếᴍ, ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ để ᴛừ đó ᴄó ᴄơ sở ᴛʀᴜʏ xᴜấᴛ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ, ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ ᴛạɪ đâʏ.

Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜᴏ ᴄʜứᴀ ʜàɴɢ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tạɪ ʙᴜổɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2 đã ᴍờɪ ʜᴀɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ Cʜᴀɴᴇʟ ᴠà Gᴜᴄᴄɪ đếɴ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ʜàɴɢ ᴄó ᴘʜảɪ đúɴɢ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ɴʜᴀɴʜ ᴠớɪ ᴘᴠ, ʜᴀɪ đạɪ ᴅɪệɴ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙướᴄ đầᴜ ǫᴜᴀ ᴍắᴛ ᴛʜườɴɢ ᴛʜì ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟàᴍ ɢ.ɪ.ả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ.

Cáɴ ʙộ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛúɪ xáᴄʜ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tʜᴇᴏ Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2, ʜɪệɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄʜưᴀ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đầʏ đủ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ, xᴜấᴛ xứ ᴄủᴀ ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ, ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ đᴀɴɢ ᴛʀưɴɢ ʙàʏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ.

Tʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 9.2022, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ. Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜơɴ 27 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢ.ɪ.ả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *