CN. Th12 10th, 2023

Nóɴɢ: Tᴏàɴ ʙộ ʜệ ᴛʜốɴɢ sâɴ Gᴏʟғ sẽ ‘ᴄấᴍ ᴄửᴀ’ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ – Nɢườɪ đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ

Đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ Gᴏʟғ Rᴇsᴏʀᴛ ᴠà ᴛấᴛ ᴄả ᴄơ sở đượᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʙởɪ BRG Gᴏʟғ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 5/12.

Tốɪ 12/12, đạɪ ᴅɪệɴ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ Gᴏʟғᴇʀ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ (ᴄʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) ᴛạɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ sâɴ ᴛʜᴜộᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ BRG Gᴏʟғ.

Ôɴɢ ᴅũɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ᴄʜị N.A.L. (20 ᴛᴜổɪ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ, ᴘʜườɴɢ Hòᴀ Hảɪ, ǫᴜậɴ Nɢũ Hàɴʜ Sơɴ, ᴛʀú Đà Nẵɴɢ) ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛừ đơɴ ᴠị ɴàʏ, ᴠɪệᴄ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴅũɴɢ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ đốɪ ᴠớɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ Hòᴀ Hảɪ, ǫᴜậɴ Nɢũ Hàɴʜ Sơɴ, TP Đà Nẵɴɢ, ᴠà ᴛấᴛ ᴄả ᴄơ sở ɢᴏʟғ đượᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʙởɪ BRG Gᴏʟғ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 5/12.

‘Sâɴ ɢôɴ BRG Đà Nẵɴɢ Gᴏʟғ Rᴇsᴏʀᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ ɢôɴ ᴛʜủ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛạɪ sâɴ ɢôɴ BRG Đà Nẵɴɢ Gᴏʟғ Rᴇsᴏʀᴛ ᴠà ᴛấᴛ ᴄả ᴄơ sở ɢᴏʟғ đượᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʙởɪ BRG Gᴏʟғ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 5/12/2022’, ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠɪếᴛ.

Nʜư ᴠậʏ, sᴀᴜ ɢầɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴄʜị L. ʙị đ.á.ɴ.ʜ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà ʜɪệᴘ ʜộɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ôɴɢ Dũɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ’ đốɪ ᴠớɪ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ gᴏʟғ.

Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴠề ᴠụ ɴàʏ ʟà HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ để ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ. Tʜᴇᴏ ʟờɪ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴛʜì ᴠɪệᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ʟà để ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ʙị ɴʜɪễᴜ ʟᴏạɴ.

‘Nɢàʏ 13/12, ᴛôɪ sẽ ɴóɪ ʀõ ᴠà HĐND sẽ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ đốᴄ sâɴ Gᴏʟғ ɢửɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴɢắɴ ɢọɴ ɴʜấᴛ ᴠề sự ᴠụ’, ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, Bí ᴛʜư ᴛỉɴʜ ủʏ, Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ôɴɢ Dũɴɢ để ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mườɪ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ Gᴏʟғ Báᴄʜ Kʜᴏᴀ Đà Nẵɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɴếᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ ᴛʜì đơɴ ᴠị ɴàʏ sẽ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ xᴇᴍ xéᴛ ʟạɪ ᴛư ᴄáᴄʜ đạɪ ʙɪểᴜ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴅũɴɢ.

Còɴ ᴛạɪ Đà Nẵɴɢ – ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 12/12, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ Hòᴀ Hảɪ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠɪệᴄ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ L. ʙị đ.á.ɴ.ʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ. Nɢàʏ ᴍᴀɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ sẽ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ để ɴắᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Hôᴍ 6/12, ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴋʜáᴄʜ đếɴ sâɴ ɢᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ. Sâɴ Gᴏʟғ ᴄử ᴄʜị L. ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜóᴍ ᴋʜáᴄʜ ɴàʏ.

Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄʜơɪ, ôɴɢ Dũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜị L. ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛíɴʜ số ɢậʏ đã ᴄʜơɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜố. Sᴀᴜ đó, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴅùɴɢ ɢ.ậ.ʏ Gᴏʟғ đ.á.ɴ.ʜ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴄʜị ʟ. ᴋʜɪếɴ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *