T2. Th2 26th, 2024

T̼H̼Ị̼T̼ ̼C̼Ả̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼V̼Ọ̼ ̼N̼U̼Ô̼N̼

C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲s̲a̲u̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ợ̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ẳ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲…

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼.̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼.̼.̼.̼

Tôi với em quen và ʏêυ ɴʜɑυ cũng được gần 2 năm rồi. Thế ɴʜưɴɢ quê xa lại bận bịu công việc nên lỡ mấy cάι hẹn chưa về ra мắτ…